Samen bouwen aan de toekomst van onze regio

Van den Elshout en de Bont hecht waarde aan gezonde leefomgeving. Vanuit het maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben we dan ook besloten om ons o.a. actief bezig te gaan houden met het verminderen van de Co2 uitstoot. Van den Elshout en de Bont is per oktober 2018 gecertificeerd volgens de Co2 Prestatieladder op niveau 3.

De laddersystematiek in het kort

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 maakt een organisatie werk van de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot van de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:

  • A – Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint
  • B – Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie
  • C – Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid
  • D – Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie

Elk gecertificeerde organisatie wordt jaarlijks geaudit door een onafhankelijke en geaccrediteerde Certificerende Instelling. Een gecertificeerde organisatie heeft hierdoor gegarandeerd een werkend CO2-managementsysteem voor de organisatie en de projecten, dat jaarlijks wordt getoetst op ambities, reductie en continue verbetering.

Voordeel bij de aanbesteding

Gecertificeerde bedrijven krijgen korting op de inschrijfprijs van aanbestedingen. Bedrijven op de ladder worden beloond met een concreet gunningvoordeel in het aanbestedingsproces. Hoe hoger de trede, hoe hoger de korting. De aanbestedende dienst of opdrachtgever bepaalt het gunningvoordeel per niveau van de ladder.

Waar staan we en wat is ons doel?

Momenteel hebben we naast het basisjaar 2021 ook de uitkomsten van het jaar 2023 compleet. We hebben dit afgelopen jaar een mooie reductie behaald. Meer hierover is terug te vinden in het jaarverslag 2023.

 

Van den Elshout en de Bont wil in 2025 ten opzichte van 2021, 10% minder CO2 uitstoten*

 

*Deze doelstelling is gerelateerd aan het aantal gewerkte uren, FTE en omzet

Initiatieven

Door Van den Elshout en de Bont is gezocht naar mogelijke initiatieven om aan deel te nemen. Wij hebben ons aangemeld bij het initiatief van ‘Nederland Co2 neutraal en nemen deel aan de werkgroepen Mobiliteit en Bedrijfsmiddelen. De deelnemers in de werkgroepen geven elkaar tips, wisselen informatie uit en inspireren elkaar tot nieuwe initiatieven. Tijdens het algemene programma van NLCo2 Neutraal worden we geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid en vermindering van Co2 uitstoot. Daarnaast komen er diverse inspirerende sprekers.

Weblink naar deelnemende organisatie op website SKAO

Certificaat Co2 niveau 3

2024 - PDF documenten

2023 - PDF documenten

2022 - PDF documenten

2021 - PDF documenten

2020 - PDF documenten

2019 - PDF documenten

2018 - PDF documenten

2017 - PDF documenten