Samen bouwen aan de toekomst van onze regio

In de wijk IJpelaar is overlast van een hoge grondwaterstand. Om deze te verlagen wordt er drainage aangelegd. Omdat ook het riool in de wijk aan vernieuwing toe was is deze ook vervangen.

Na de werkzaamheden zijn de straten volledig opnieuw ingericht met deels hergebruik van materialen. De werkzaamheden zijn in diverse deelopdrachten uitgevoerd.

Opdrachtgever: Gemeente Breda
Uitvoering: oktober 2015 – december 2019