Samen bouwen aan de toekomst van onze regio

De openbare ruimte van de Baronielaan is aan vervanging toe. Samen met bewoners is gezocht naar een duurzaam, veilig en een gedragen ontwerp.

De straat wordt voorzien van een nieuw gemengd riool, de bestaande asfaltverharding wordt vervangen voor straatbakstenen en de straat krijgt een groenere inrichting. Ook de straatverlichting in de Baronielaan wordt vernieuwd.

Opdrachtgever: Gemeente Breda
Uitvoering: Maart 2018 – januari 2019