Samen bouwen aan de toekomst van onze regio

Het perceel tussen de Vijverlaan, Akkerlaan en Drunenseweg in de gemeente Waalwijk wordt ontwikkeld tot een nieuw woongebied. Wij zullen in opdracht van de projectontwikkelaar Waalborgh Bouwontwikkeling het bouwrijp- en later het woonrijp maken uitvoeren.

De werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van grondwerkzaamheden, aanleggen van waterpartijen, rioolstelsels, verhardingen, openbare verlichting, en groenwerkzaamheden.

Opdrachtgever: Waalborgh Bouwontwikkeling
Uitvoering: februari 2022 – medio 2025
Fotografie: Airpro Waalwijk