van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding
Infra - 

Bergings- en infiltratiekelder Zuiderhout

Afbeelding van Bergings- en infiltratiekelder Zuiderhout
Opdrachtgever:
Gemeente Oosterhout
Uitvoering:
juni 2013 t/m oktober 2013

Aanleg bergings- en infiltratiekelder Zuiderhout. Vervanging riolering en herinrichting straatwerk en aanleg parkeerterrein op infiltratiekelder nabij nieuwe supermarkt.