van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding
Infra - 

Uitvoering waterplan Zanddonk-meerdijk Waalwijk

Afbeelding van Uitvoering waterplan Zanddonk-meerdijk Waalwijk
Projectomschrijving:
Wateraanvoer Waalwijk-zuid
Opdrachtgever:
Gemeente Waalwijk
Uitvoering:
januari 2015 - medio juni 2015

In Waalwijk-Zuid hebben zuidelijk gelegen watergangen in de zomer last van te lage waterstanden, een enkel traject valt zelfs droog. Daarnaast is een oplossing gewenst voor de waterkwaliteitsproblemen (slechte zuurstofhuishouding) in de watergangen.

Om dit te verhelpen wordt het watersysteem aangepast en de mogelijkheid gegeven om water vanuit een externe voedingsbron binnen te laten. Dit wordt gerealiseerd door het aanbrengen van een pomp en leidingen met in- en uitstroomopening en het aanbrengen en wijzigen van enkele stuwen en duikers.