van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding
Infra - 

Herinrichting Voorstraat te Fijnaart

Afbeelding van Herinrichting Voorstraat te Fijnaart
Opdrachtgever:
Gemeente Moerdijk
Uitvoering:
februari 2016 - juli 2016

De Voorstraat wordt heringericht vanaf de kruising met de Molenstraat tot en met de kruising Kerkring. De bestaande inrichting wordt opgebroken waarna een hemelwaterriool wordt aangelegd. Straatkolken en lijngoten worden hierop aangesloten. vervolgens wordt de straat opnieuw ingericht met voornamelijk gebakken straatstenen en worden lichtmasten vernieuwd.