van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding
Infra - 

van Mossel Waalwijk

Afbeelding van van Mossel Waalwijk
Projectomschrijving:
Aanleg parkeerterrein
Opdrachtgever:
Mossel Rent/Shortlease Waalwijk
Uitvoering:
november 2014 - begin december 2014

Het voorheen braakliggend terrein op industrieterrein Haven grenzend aan de kruising Kleiweg/Schutweg wordt ingericht t.b.v. stalling personenauto's en bedrijfsauto's. Nagenoeg het gehele terrein wordt van asfalt voorzien. Verder wordt er een gescheiden vuil- en hemelwaterriool aangebracht. Het hemelwater wordt opgevangen in een sloot/basin op het perceel waarna het via een overstortput op het gemeenteriool wordt afgevoerd. De bouw van een kantoor met voorzieningen voor was-en onderhoud wordt gestart als de de infra werkzaamheden gereed zijn.