van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding
Infra - 

Bouwrijp maken De Riethorst

Afbeelding van Bouwrijp maken De Riethorst
Opdrachtgever:
Gemeente Geertuidenberg
Uitvoering:
Augustus 2018 - oktober 2018

Het uit te voeren werk is gelegen in het centrum van de historische kern van Geertruidenberg. De locatie is gelegen tussen de Venestraat aan de noordkant en de Kloosterstraat aan de westkant. Op het terrein is het oude verpleeghuis gesloopt waardoor er ruimte komt voor een nieuw verpleeghuis maar ook woningen. De werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van grondwerken, aanbrengen van riolering, aanbrengen van funderingslagen en het aanbrengen van asfaltverhardingen.