van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding
Infra - 

Vernieuwing Handelsweg

Afbeelding van Vernieuwing Handelsweg
Opdrachtgever:
Gemeente Oosterhout
Uitvoering:
oktober 2013 t/m december 2013

De complete wegconstructie is vervangen. Het gehele wegprofiel inclusief inritten zijn heringericht. De bermen zijn voorzien van zgn. wadi's met overstortkolken.