van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding
Infra - 

Teteringen Bouverijen Noord Oost

Afbeelding van Bouverijen Noord-Oost, BR maken fase 3 en WR maken fase 2 en 3
Opdrachtgever:
Gemeente Breda
Uitvoering:
maart 2015 - november 2016

De Bouverijen Noord-Oost is een onderdeel van de nieuwbouwwijk Waterdonken te Breda. In deze twee fases wordt zowel het bouwrijp maken als het woonrijp maken door ons uitgevoerd. De werkzaamheden omvatten het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel van beton en pvc en het aanbrengen van bovengrondse infra. Zoals verharding, lichtmasten en groenvoorziening.