van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding

MVO

Van den Elshout & de Bont Waalwijk staat midden in de maatschappij. Maatschappelijke betrokkenheid is voor de onderneming vanzelfsprekend. Daarom heeft Van den Elshout & de Bont zich sinds 2016 laten certificeren volgens de MVO Prestatieladder niveau 3.

Voor van den Elshout & de Bont Waalwijk betekend MVO dat wij de bedrijfsvoering willen verduurzamen, onze werknemers willen ontlasten, zorgen voor een gezonde werkomgeving en de omgeving willen ondersteunen waar nodig.

Jaarlijks levert het bedrijf een bijdrage aan diverse organisaties, zoals amateurclubs, Oranjeverenigingen, culinaire festiviteiten en lokale goede doelen.

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

  • Creëert waarde op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied. Dit noemen we de 3 P's.
  • Speelt een rol in alle bedrijfsprocessen. Van inkoop tot uitvoering: overal spelen maatschappelijke vraagstukken.
  • Betekent dat een bedrijf afwegingen moet maken tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties.
  • Is voor ieder bedrijf anders. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.
  • Is een proces en geen eindbestemming. De doelen veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er is geen uniforme manier van maatschappelijk verantwoord werken.

De ladder is als volgt opgebouwd:

  • 5 ladder niveaus te behalen;
  • Het bedrijf geeft zelf aan op welk niveau er wordt ingestapt;
  • Onafhankelijke certificering betekent erkenning (certificering door KIWA);
  • 7 kernthema’s onderverdeeld in de 3 P’s; People, Planet, Profit;
  • 33 indicators, verdeeld onder de 7 kernthema’s.

People

Mensen staan centraal bij Van den Elshout & de Bont Waalwijk. Dit betekent welzijn van personeel, gezondheid en juiste arbo-omstandigheden. Aan de arbo-omstandigheden is bijvoorbeeld gewerkt door het aanschaffen van een Tigerstone waarmee machinaal bestraat kan worden. Ons bedrijf was de 1e die deze machine kocht wereldwijd. Wij zoeken continu naar innovatie om welzijn van het personeel te optimaliseren.

Van den Elshout & de Bont Waalwijk stimuleert zijn personeel een gezonde levensstijl na te leven. Om iedereen daarbij aan te moedigen is er de mogelijkheid om mee te doen met de bedrijfsfitness.

Ook uitstraling van het bedrijf is belangrijk daarom wordt aan iedereen bij indiensttreding bedrijfskleding verstrekt en wordt dit indien nodig tweemaal per jaar naar wens aangevuld. Blijven ontwikkelen doormiddel van het volgen van cursussen en opleidingen wordt gestimuleerd. Dit wordt gedaan met behulp van diverse opleidingsinstituten zoals Inframensen.

Planet

Als bedrijf zijn wij bezig met het milieu. Milieubelastende activiteiten willen wij graag in beeld brengen. Wij hebben zijn dan ook gecertificeerd volgens de Co2 Prestatieladder niveau 3 sinds 2018. Wij proberen door vernieuwing en ‘anders’ werken de uitstoot en energie van onze machines, wagenpark en kantoorpand te beperken. Wij scheiden afval en hergebruiken materialen waar mogelijk.

Profit

D.m.v. sponsoring van regionale sportclubs en verenigingen zoals WSC F-Jeugd maar ook Oranje comité Dongen, en teams die deelnemen aan de Roparun dragen wij bij aan de maatschappij.