van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding

De CO2-prestatieladder

Wat is het?

Duurzaamheid, klimaatverandering, het verminderen van CO2-uitstoot: veelgehoorde termen in dit 'groene' tijdperk. Overheden en bedrijven stellen ambitieuze doelstellingen voor het terugdringen van schadelijke stoffen en zelfs op Europees niveau gelden strikte eisen.

Wat houdt het in?

In eerste instantie is dit instrument door ProRail ontwikkeld en sinds 2009 gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. Maar al snel bleek dat ook andere aanbesteders en andere sectoren zoals het rijk, gemeenten en grote bedrijven zoals Heijmans de mogelijkheden van de ladder zagen. De ladder bestaat uit niveau 0 t/m 5 en is een instrument in het aanbestedingsproces. Hiermee herkennen en belonen aanbesteders bedrijven die CO2-reductie serieus nemen. Hierdoor krijgen bedrijven kortingen op hun aanneemsom afhankelijk van hun plaats op de energieladder.

Waar staan we en wat is ons doel?

Arcadis heeft van de gemeente Waalwijk opdracht gekregen om bij vijf bedrijven een Energiescan uit te voeren. Van den Elshout & de Bont Waalwijk is èèn van die vijf bedrijven. Deze scan is uitgevoerd en we zitten nu in een inventariseringsfase waarin we o.a. samen met de leveranciers van ons machinepark kijken naar de mogelijkheden die er binnen onze organisatie zijn. Daarna kunnen we onze "Carbon Footprint" gaan maken en de daarbij behorende doelstellingen. Streven is om daarna zo snel mogelijk te certificeren voor de CO2 prestatieladder.