van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding

Certificering Van den Elshout & de Bont Waalwijk B.V.

ISO 9001:2015 en VCA** 2008/5.1

Om de kwaliteit en het vakmanschap te houden beschikt van den Elshout & de Bont Waalwijk B.V. ook over een kwaliteit-, Arbo- en milieu (KAM-)systeem. Dit systeem voldoet aan de normen voor NEN-EN-ISO 9001:2015 en VCA** 2008/05 en is daarvoor ook gecertificeerd. Het is erop gericht om door goede procesbeheersing en voortdurende verbetering de productkwaliteit en klanttevredenheid op een zo hoog mogelijk niveau te houden.

SEB-keurmerk

Tevens beschikken wij over het SEB-keurmerk. Deze kwalificatie wordt verleend door de Stichting Erkenning Bestratingsbedrijf. Een regeling die garant staat voor tal van zaken, uiteraard ook de geleverde kwaliteit. Voortdurende toetsing van de geleverde prestaties aan de gestelde eisen op uiteenlopende terreinen van solvabiliteit tot gediplomeerd vakmanschap biedt u zekerheid.

SBB

van den Elshout & de Bont Waalwijk B.V. is een erkend leerbedrijf bij SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Erkende leerbedrijven zijn bouw- en/of infrabedrijven met een erkenning van SBB. Zo`n erkenning hebben wij wettelijk nodig om als leerbedrijf te mogen functioneren. De belangrijkste erkenningsvoorwaarde is dat de onderneming één of meer leermeesters in dienst heeft. Dat betekent dat binnen ons bedrijf altijd een leermeester aanwezig is. Deze begeleidt de leerlingen bij hun opleiding in de praktijk. Wij zijn daarvoor aangesloten bij een regionaal opleidingsbedrijf. Daar zijn de leerlingen in dienst en van daaruit worden ze gedetacheerd naar het leerbedrijf.

SKG-IKOB

BRL9334: de beoordelingsrichtlijn (BRL) 9334 is de beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor straatwerk. In deze BRL worden alle aspecten met betrekking tot kwaliteit van bestrating vastgelegd. Van de fundering tot het bestratingsmateriaal en het welzijn van de stratenmakers.

MVO Prestatieladder Niveau-3

De MVO Prestatieladder Managementsysteem - Eisen en Certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken. Van den Elshout & de Bont is sinds juli 2016 gecertificeerd op niveau 3.

Prestatieladder Socialer Ondernemen

Wij hebben Trede 2 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op! De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Van den Elshout en de Bont Waalwijk BV op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Inclusief werkgeverschap

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Trede 2

Onze organisatie is op de PSO-Prestatieladder gegroeid naar Trede 2. Dat betekent dat we ruim bovengemiddeld presteren als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ons nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl.