van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding van den Elshout & de Bont spotlightafbeelding

Certificering Van den Elshout & de Bont Waalwijk B.V.

ISO 9001:2008 en VCA** 2008/5.1

Om de kwaliteit en het vakmanschap te houden beschikt van den Elshout & de Bont Waalwijk B.V. ook over een kwaliteit-, Arbo- en milieu (KAM-)systeem. Dit systeem voldoet aan de normen voor NEN-EN-ISO 9001:2008 en VCA** 2008/05 en is daarvoor ook gecertificeerd. Het is erop gericht om door goede procesbeheersing en voortdurende verbetering de productkwaliteit en klanttevredenheid op een zo hoog mogelijk niveau te houden.

SEB-keurmerk

Tevens beschikken wij over het SEB-keurmerk. Deze kwalificatie wordt verleend door de Stichting Erkenning Bestratingsbedrijf. Een regeling die garant staat voor tal van zaken, uiteraard ook de geleverde kwaliteit. Voortdurende toetsing van de geleverde prestaties aan de gestelde eisen op uiteenlopende terreinen van solvabiliteit tot gediplomeerd vakmanschap biedt u zekerheid.

SBB

van den Elshout & de Bont Waalwijk B.V. is een erkend leerbedrijf bij SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Erkende leerbedrijven zijn bouw- en/of infrabedrijven met een erkenning van SBB. Zo`n erkenning hebben wij wettelijk nodig om als leerbedrijf te mogen functioneren. De belangrijkste erkenningsvoorwaarde is dat de onderneming één of meer leermeesters in dienst heeft. Dat betekent dat binnen ons bedrijf altijd een leermeester aanwezig is. Deze begeleidt de leerlingen bij hun opleiding in de praktijk. Wij zijn daarvoor aangesloten bij een regionaal opleidingsbedrijf. Daar zijn de leerlingen in dienst en van daaruit worden ze gedetacheerd naar het leerbedrijf.

SKG-IKOB

BRL9334: de beoordelingsrichtlijn (BRL) 9334 is de beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor straatwerk. In deze BRL worden alle aspecten met betrekking tot kwaliteit van bestrating vastgelegd. Van de fundering tot het bestratingsmateriaal en het welzijn van de stratenmakers.

MVO Prestatieladder Niveau-3

De MVO Prestatieladder Managementsysteem - Eisen en Certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken. Van den Elshout & de Bont is sinds juli 2016 gecertificeerd op niveau 3.